Corona Vouchers /Covid 19

Beste klanten

1. Nieuw Calamiteiten

Boek nu uw Calamiteiten verzekering bij voor slechts 7 euro pp,
deze verzekering dekt wat uw krdietkaart niet dekt en ten tijde van Corona is dit onmisbaar gebleken, dus aarzel niet en loop geen risico.

 

Wat is een calamiteit?
Een calamiteit is de algemeen gebruikte aanduiding voor een (natuur)ramp of een niet-verwachte gebeurtenis die ernstige
schade kan veroorzaken en die meestal in 90% van de gevallen niet gedekt worden door de annulatie verzekering.
 
 
samen met  Tokio Marine Hcc (dekken ook de ruimtevaartsector, dus geen kleine, een echte wereldspeler)

Deze dekking heeft tot doel de verzekeringnemer te vergoeden voor de niet terug te vorderen kosten van leveranciers die voortvloeien uit de contractuele verplichtingen als op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, volgens een in artikel 2 verzekerde gebeurtenissen, dat zich voor het eerst voordoet na de reisbevestiging en indien:

 • -  de reiziger de pakketreis en/of het gekoppeld reisarrangement annuleert indien de gedekte gebeurtenis aanzienlijke gevolgen heeft voor de pakketreis en/of het gekoppeld reisarrangement, of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het personenvervoer naar de bestemming;

 • -  de reisorganisator de reisovereenkomst niet kan uitvoeren;

 • -  de pakketreis en/of het gekoppeld reisarrangement moet worden onderbroken

 • -  de terugkeer van de reiziger, zoals afgesproken in de reisovereenkomst, niet kan plaatsvinden.

  Verzekerde gebeurtenissen:

  Natuurrampen, Vulkaanuitbarsting, Brand, Terreurdaad, Terreurdreiging, Sabotage, Stakingen, Rellen, Verstoring van de openbare orde, Muiterij, Gevolgen van cybercriminaliteit, weersomstandigheden waardoor de geplande heen- en/of terugreis niet kan plaatsvinden.

  Uitbraak van ziekten wordt (nog) niet verzekerd.

  Wat wordt er vergoed?

  -  Kosten voor gedwongen verlengd verblijf worden gelimiteerd tot 3 nachten

 • Zijn tevens gedekt mits voorafgaandelijke goedkeuring:

 1. a)  Alle noodzakelijke extra kosten die u zou moeten maken teneinde de financiële impact van een mogelijk

  schadegeval dat is gedekt onder deze polis te minimaliseren;

 2. b)  Alle extra kosten die het mogelijk maken om een schadegeval dat is gedekt onder deze polis te vermijden;

De maximale tegemoetkoming bedraagt 85% van de niet terug te vorderen of verschuldigde kosten, excl. BTW Er is dus een vrijstelling van 15% van het bedrag van de schade van toepassing. Deze vrijstelling is van toepassing per schade-verwekkende oorzaak.

 

2. Coronavoucher

 

Velen onder u komen in aanmerking voor een tegoedbon of Coronavoucher.

Moest uw vakantie aanvangen voor of op 30/06/2020 komt u in aanmerking voor zo een voucher.

Deze vouchers zijn 1 jaar geldig en u kan deze vrij besteden tussen ons aanbod.

 

Om u het leven gemakkeljker te maken verzamelen wij deze vouchers voor u en passen wij uw bestelbon aan, wat wil dit zeggen:

Uw huidige bestelbon blijft geldig en kan u op een later tijdstip wanneer u wenst te herboeken gewoon opnieuw gebruiken.

Uw huidige bestelbon zal enkel nog de som van uw aanbetaalde gelden vertonen, zodat u duidelijk kan zien dat uw centen niet weg zijn !.

Alle oude vermelde reisdiensten worden verwijderd, om geen verwarringen te krijgen.

Dekking van het Garantiefonds Reizen blijft geldig.

U kan uw huideige bestelbon gewoon opnieuw gebruiken voor een totaal andere reis dan dat u oorspronkeljk had geboekt uit ons assortiment.

 

Annuleert u uw reis zelf:

Dan dient u zelf in te staan voor  kosten die deze actie met zich meebrengt, deze kosten dienen wij op te vragen voor u bij uw gekozen touroperator.

Uw aanbetaalde voorschot - de annulatiekosten krijgt u op een tegoedbon om te besteden voor een nieuwe vakantie.

Ook hier blijft de dekking van het Garantiefonds voor bestaan.

 

U kan uw reis verzetten naar een latere datum:

Ook hier zijn kosten aan verbonden maar een pak minder dan bij een annulatie, best dit even goed overwegen.

 

Het zijn rare tijden met veel wijzigingen en veranderingen voor ieder van ons in ons dagelijks leven.

Wij zijn klaar om u met de glimlach terug te ontvangen en zien u graag komen om samen met u uw verdere reisdromen te bespreken.

 

 

 

 

 

© 2018 D-tours.be alle rechten voorbehouden      |      Cookies      |      Verzakingsrecht     |     Privacy wetgeving      |      Design by: Web-Grafic